CAMPO DE FUTBOL DE TONA

150 KW INSTAL·LATS
6.000 M2 SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ HORITZONTAL
10.000 ML DE SONDES HORITZONTALS
TEMPS D’EXECUCIÓ: 4 MESOS