CAMP DE FUTBOL DE SANT GREGORI

70 KW INSTAL·LATS
IMPLANTACIÓN TOTAL DE 180 KW
6.000 M2 DE SUPERFICIE DE CAPTACIÓN SONDES HORITZONTALS
10.000 ML DE SONDES HORITZONTALS
TEMPS D’EXECUCIÓ: 4 MESOS