La geotèrmia

La geotèrmia és una tècnica que permet aprofitar la calor latent de l’interior de la terra. La superfície de la terra rep diàriament per acció del sol una gran quantitat de calor que s’emmagatzema a la terra, combinant alhora agents atmosfèrics com la pluja i el vent. En nivells poc profunds, podem descobrir zones en què concorren les condicions òptimes per a l’extracció de calor i l’obtenció de rendiment energètic en forma d’energia geotèrmica. Ens disposem a captar aquesta energia retinguda per transformar-la en calor, fred i aigua calenta sanitària.

SISTEMA HORITZONTAL RASES

És de fàcil instal·lació i el seu cost és reduït. Cal disposar d’una superfície de 1,5-2 vegades superior a la superfície total de l’habitatge que cal escalfar.

SISTEMA HORITZONTAL

Molt apropiat quan disposem de superfície de terreny. Molt productiu. Uneix els avantatges del sistema vertical en producció i el baix cost d’instal·lació d’un sistema horitzontal.

SISTEMA VERTICAL AIGÜES SUBTERRÀNIES

Permet produir calor i fred, a molt baix cost, freecooling en període estival. És molt rendible. En tractar-se d’un sistema obert, té manteniment en part dels seus components

SISTEMA VERTICAL SONDES

Permet l’aprofitament d’aigües de nivells freàtics sense o escassos usos. Permet produir calor i fred. En ser un sistema tancat, no cal cap tipus de manteniment. La seva instal·lació requereix un cost molt reduït.

SISTEMA VERTICAL POU EXISTENT

Permet l’aprofitament d’aigües de nivells freàtics sense o escassos usos. Permet producció de calor i fred. Com que és un sistema tancat no tenim cap manteniment. La seva instal·lació requereix un cost molt reduït.

PILES D'ENERGIA APROFITAMENT D'ESTRUCTURES

Permet, a través de les estructures de suport en edifici i construccions, instal·lar piles d’energia per a la producció de calor i fred. Com que és un sistema tancat i la seva instal·lació s’executa en el mateix transcurs de l’obra, resulta econòmic i no requereix manteniment.