CAMPING LES DUNES

BOMBA DE CALOR geotèrmica
GAMA PACAOR
MODEL 85T
ENMAGATZEMAR 2000 LT
TEMPERATURA REGUADORA 22ºC
POTENCIA FRIGORIFICA 64970W
POTENCIA CALORICA 87400W
COP 5.4
PES 400 kg