CASA PARTICULAR A ESPANYA

27 KW INSTAL·LATS
POTÈNCIA CALORÍFICA: 27.300 W
TEMPERATURA DE REGULACIÓ: 21º C
IMPLANTACIÓ AMB SONDES VERTICALS
BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA