FARMÀCIA A MADRID

TIPO DE BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA
ENERGÍA: 57 KILOVATS
CONTROL DE LA TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓ: 18 ° C
POTÈNCIA FRIGORÍFICA: 39.920 W
SORTIDA DE CALOR: 57.200 W
COLECCIÓ DE SONDES VERTICALS