GUARDERIA LILAINA

BOMBA DE CALOR  geotèrmica
GAMA PACAOR
MODEL 85T
ENMAGATZEMAR  2000 LT
TEMPERATURA REGUADORA 22ºC
POTENCIA FRIGORIFICA 64970W
POTENCIA CALORICA    87400W
COP 5.4
PES 400 kg